Top

Garantie, ruilen en retourneren

 
Wettelijke garantie
Wanneer je een product bij ons koopt, heb je  wanneer je het product normaal gebruikt, recht op een goed functionerend product. Constateer je een gebrek dan dien je na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen. Na de melding onderzoeken wij of we het gebrek eenvoudig kunnen herstellen of dat we het product en/of de onderdelen kunnen vervangen. Mocht dit in zijn geheel, of op korte termijn, niet mogelijk zijn dan bieden wij je de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Je krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van ons terug

Op gebruiksgoederen zit geen garantie wanneer sprake is van een defect door gebruik. Fabricage fouten vallen wel onder garantie.
 
De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie

  • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik

  • Schade als gevolg van ondeugdelijke spanningsvoorziening

  • Vocht- of waterschade

  • Verbruiksartikelen zoals batterijen, tape, filters, softboxen, etc. zijn altijd uitgesloten van garantie.

 
Fabrieksgarantie
Op elke productpagina is de fabrieksgarantie van toepassing. Deze fabrieksgarantie geldt naast de wettelijke garantie. Bij gebruiksgoederen kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien het defect door gebruik komt. Fabricage fouten vallen natuurlijk wel onder de garantie. Alle aangeboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten aangaande garantie en conformiteit. Kosten voor verzending, handling en administratie vallen niet onder de garantie.

Het risico voor terugsturen ligt bij je zelf als afnemer. Vooral bij duurdere producten is het advies om dit aangetekend of met verzekerservice te versturen. Post.nl aanvaard alleen een beperkte aansprakelijkheid voor schade aan poststukken die aangetekend verstuurd zijn of met verzekerservice.

FotoFirma.nl levert enkel aan de zakelijk klant. U ontvangt een factuur incl. gespecificeerde BTW. Wanneer u een bestelling via FotoFirma.nl plaatst, gaat u dus een zakelijke transcatie aan. WIj controleren niet of u over een BTW nummer beschikt en of dit nummer corrcet is ingevoerd. U dient uw aankoop zelf correct inuw administratie te verwerken.


Stappenplan Retourneren
Wil je een artikel retourneren? Dan vragen wij je het volgende stappenplan aan te houden. Zo kunnen wij jouw retour zo effectief mogelijk verwerken.
 
1. Meld de retourvraag aan via het contactformulier, geef duidelijk aan om welk artikel het gaaa en wat de reden van retour is.
2. Binnen twee werkdagen zal hierop per e-mail of telefonisch worden gereageerd
3. Je ontvangt instructies voor het retourneren van het artikel
4. Na ontvangst van je retour, stuurt FotoFirma.nl een ontvangstbevestiging
5. Wij melden welke acties ondernomen worden.
 
De retourzending dienst als volgt geretourneerd te worden
 
Verpakt in, bij voorkeur de originele en oorspronkelijke verpakking inclusief alle accessoires en handleidingen indien redelijkerwijs mogelijk
Zonder stickers, verzendbiljetten of verpakkingstape op de originele verpakking en inclusief originele of kopie factuur
Inclusief het door FotoFirma.nl geleverde SC (Service Call) nummer.
 
Wanneer artikelen zonder SC nummer of niet in origine staat worden geretourneerd kan dit gevolgen hebben voor de retourafhandeling in responssnelheid en in de kosten/retourboeking. 
./.
 

@